A Mhichíl, a chara, Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte agus gur éirigh go geal libh inniu chomh maith. Bhí lá iontach agam inné agus ba mhaith liom mo fhíorbhuíochas a ghabháil leat as ucht na hoibre a rinne tú chun an t-oilirtheacht iontach a chur i gcrích. D’éirigh thar barr leis agus bhí gach duine lán t-sásta le gach gné den turas go dtí an Sceilig. Comhghairdeas.

le meas, Daithí